Gelişim

Bireyin sahip olduğu potansiyele odaklanmak! Kurumsal hayatta GELİŞİM; kişilerin edindikleri bilgileri bireysel davranışlarına olumlu yönde yansıtmaları ve böylece kişisel yetkinlik ve kalitelerini yükseltmelerini sağlar.

dsm training GELİŞİM odaklı etkinliklerde konularında uzman eğitimciler, yaşayarak öğrenme oyunları, interaktif aktarım, geribildirim oturumları ve test uygulamalarıyla katılımcıların deneyimlerini ve edindikleri bilgileri olumlu tutum ve davranışlara dönüştürmelerine destek olurlar.

dsm training hizmet yaklaşımında, tüm müşterilerimizin hizmetlerimizden olası en fazla değeri elde etmeleri önem taşır,  bu doğrultuda kurumun ve çalışanların ihtiyaç ve taleplerine yönelik özel tasarım programlar tarafımızca hazırlanmaktadır. Odaklandığımız yetkinlikler; takım dinamikleri, iletişim, güven, empati, liderlik, hedef odaklılık, stratejik düşünme, inisiyatif kullanma, değişime uyum, yenilikçilik, zaman yönetimi, problem çözme…

dsm training GELİŞİM programları 1/2 veya 1 veya 2 günlük olup, tercih edilen konu başlığına ve katılımcı sayısına bağlı olarak düzenlenebilir.