Farkındalık

Kurumsal hayatta FARKINDALIK; kişilerin duygu hallerini ve enerjilerini yönetmeleri, kendileriyle barışık ve özgüveni yüksek bireyler olmaları, çalışma arkadaşlarını daha iyi anlamaları ve yönetmeleri, daha yerinde karar vermeleri, yaratıcı olmaları ve değişimle baş etmeleri için temel oluşturan bir yetidir.

İçinde bulunduğumuz çağın da getirileriyle günümüzde kişiler, kendi bireysel istekleri ve arayışları sebebiyle, içsel potansiyellerini keşfetmeye çalışıyorlar, “kişi” olmaktan “birey” olmaya geçiş yapıyorlar. İnsanlar içsel güçlerine ve yeteneklerine ulaşabilmek için kendi özgür iradeleri ile eğitimlere, workshoplara katılıyorlar.

dsm training FARKINDALIK programlarıyla kurum olarak çalışanlarınızın “Bireysel Gelişim”lerine yatırım yapmanızı ve günümüz insanının en önemli ihtiyaçlarından birine sponsor olmanızı mümkün kılıyor.

dsm training FARKINDALIK odaklı etkinlikler 1/2 veya 1 veya 2 günlük olup, tercih edilen konu başlığına bağlı olarak seminer veya konferans şeklinde düzenlemek mümkündür.